Αντιπυρική προστασία στο Άλσος Αγ. Παρασκευής Φερών

Απόφαση για την υλοτομία εκτάκτων καρπώσεων από την αποψίλωση εκτάσεων πεύκου στην περιοχή «Άλσος Αγ. Παρασκευής Φερών» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης ο οποίος συντάχθηκε μετά από αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών, πήρε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Σκοπός του πίνακα Υλοτομίας είναι να διασπαστεί η εύφλεκτη καύσιμη ύλη με την απομάκρυνση των ατόμων Πεύκης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς από το λόφο της Αγίας Παρασκευής προς τον οικισμό των Φερών.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.evros-news.gr/, 11/8/2018}