Διάνοιξη μονοπατιών και διάκενων για τον Κολχικό Φασιανό στην Πανεπιστημιούπολη

Από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κομοτηνής, την τεχνική υπηρεσία του ΔΠΘ και το Δήμο Ιάσμου

Στη διάνοιξη μονοπατιών (μήκους περίπου 7χλμ.) και διάκενων συνολικής επιφάνειας 35 στρεμμάτων στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης με στόχο τη βελτίωση του βιότοπου για τον Κολχικό Φασιανό και την πεδινή πέρδικα προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κομοτηνής (ΚΣΚ) συνεχίζοντας τα προγράμματα βελτίωσης ενδιαιτημάτων και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) και το Δήμο Ιάσμου.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την απελευθέρωση πιστοποιημένων γενετικά ντόπιων ατόμων Κολχικού Φασιανού σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων από τον ΚΣΚ (σπορές, φυτεύσεις, διανοίξεις κλπ) η Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς σε πληθυσμό πυρήνες φυσικής διαβίωσης Φασιανού.

Έτσι τα νέα μονοπάτια θα αποτελέσουν πόρο αναψυχής και άθλησης για τους φοιτητές και τους πολίτες της περιοχής.

Ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Καραφύλλης και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΚ με ανακοίνωσή τους ευχαριστήσουν δημόσια τις Υπηρεσίες του ΔΠΘ για την άψογη συνεργασία, το Δήμο Ιάσμου για την παραχώρηση του ισοπεδωτή γαιών και τον χειριστή του μηχανήματος κ. Παπαχρήστου Μάρκο, καθώς επίσης την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης για την τεχνοκρατική υποστήριξη και τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων.

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, 11/11/2017}