16,9 εκατ. ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και σε δήμους του Έβρου

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται ποσό ύψους 16,9 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σε 326 Δήμους της χώρας για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Μέσα σε αυτούς τους δήμους είναι και ο δήμος Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και ο δήμος Σουφλίου.

Συγκεκριμένα ο δήμος Αλεξανδρούπολης θα λάβει το ποσό των 64.000,00, ο δήμος Διδυμοτείχου θα λάβει 39.000,00, ο δήμος Ορεστιάδας 61.000,00, ο δήμος Σαμοθράκης 28.000,00, και ο δήμος Σουφλίου θα πάρει το ποσό των 76.600,00.

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, καθώς και με περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν σε:

  • -Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις κ.ο.κ.) αρμοδιότητας των Δήμων.
  • -Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.
  • -Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους, καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
  • -Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου από τους Δήμους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
  • -Υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.
  • -Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.
  • -Θέματα προμήθειας εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.)
  • -Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.ο.κ.)
  • -Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την επίσημη απόφαση.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 6/5/2021}