Ο Στρατός θα σώσει τον Έβρο από ενδεχόμενη πλημμύρα

Τη βοήθεια του Στρατού ζήτησε κι ως φαίνεται θα λάβει η Αντιπεριφέρεια Έβρου για την αντιπλημμυρική της θωρακιση. Όπως όλα δείχνουν, ο Στρατός με μηχανήματα και προσωπικό θα εκτελέσει εργασίες επιχωμάτωσης στις ρηγματώσεις που υπάρχουν κατά μήκος των αναχωμάτων του ποταμού Έβρου, προκειμένου να μην γίνουν πλημμύρες.

Τα αναχώματα του Έβρου παραμένουν «πληγωμένα» από τις πλημμύρες του Μαρτίου, δεδομένου ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν ενέκριναν εγκαίρως τη χρηματοδότηση των επισκευών. Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία, κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όμως πιστώθηκαν στο τέλος του Σεπτεμβρίου.

Αυτό είχε ως συνέπεια να καθυστερήσει η διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού και ακόμη και σήμερα να μην έχουν καν αναδειχθεί οι ανάδοχοι. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν οι εργασίες, οπότε ο Έβρος παραμένει εκτεθειμένος. Γι’ αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του Στρατού, ώστε να δημιουργηθεί έστω μία «πρόχειρη» αντιπλημμυρική ασπίδα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr, 4/12/2018}