Έβρος: Άφησαν νερό στα ποτάμια οι Βούλγαροι

Σύμφωνα με την από 06-04-2020 Ρηματική Διακοίνωση του ΥΠ. ΕΞ της Βουλγαρίας, η  ροή των υδάτων του ποταμού Άρδα είναι αυξημένη από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων  ημερών. Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων παρακαλούμε:

1.Οι Δήμαρχοι του πίνακα αποδεκτών για  ενέργεια:

Όπως ενημερώσουν  ά μ ε σ α τους κατοίκους των περιοχών τους  (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς κ.λ.π.):

  • Να μη πλησιάζουν  τους ποταμούς Έβρου, Άρδα και  Ερυθροποτάμου και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες  περιοχές).
  • Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες  περιοχές
  • Οι Δήμοι  να συνεργάζονται με την Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό
  1. Οι  Δ/ΝΣΕΙΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Όπως ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Παρακαλούνται επίσης οι κτηνοτρόφοι  να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών   μονάδων.

Nα ενημερώσει τους ΤΟΕΒ  στην ζώνη ευθύνης τους για τη λήψη  προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους(ΑρδευτικάΑντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.).

  1. Η ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

Όπως: διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση  των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.

Ενημερώσει τους ΓOΕΒ για τη λήψη  προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (ΑρδευτικάΑντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.)

  1. Η ΠΑΜΘ/ΑΥΤ. ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 7/4/2020}