Αυτή είναι η νέα η Εθνική Στρατηγική για το βαμβάκι

Σκοπός της Εθνικής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των στόχων και η περιγραφή των μέτρων για τη μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα βάμβακος της χώρας μας

Την «Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος» για την περίοδο 2019-2029, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός της Εθνικής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των στόχων και η περιγραφή των μέτρων για τη μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα βάμβακος της χώρας μας.

Φορέας παρακολούθησης ορίζεται η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσέρχονται για να συζητήσουν για όλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας. Θα πραγματοποιεί τουλάχιστον τέσσερις συνεδριάσεις ανά έτος.

Σε τουλάχιστον δυο πρώτες κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο απολογισμός δράσεων και το αποτέλεσμα αυτών-στην βαμβακοκαλλιέργεια. Στις επόμενες δύο (τουλάχιστον)συνεδριάσεις του κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο προγραμματισμός δράσεων σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για το επόμενο έτος.

Αναθεώρηση Στρατηγικής και τυχόν επανακαθορισμός των στόχων αυτής, θα γίνεται κάθε πέντε (5) έτη, εκτός κι αν ξαφνικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις και συγκυρίες επιτάσσουν την ενδιάμεση αναθεώρησή της νωρίτερα της διετίας), και πάντα μέσω της ομάδας εργασίας Βάμβακος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στόχοι είναι οι εξής:

  1. Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας,
  2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης του βάμβακος
  3. Η βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία «ταυτότητας» του Ελληνικού βάμβακος,
  4. Η ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τρόπου παραγωγής του βάμβακος
  5. Η διατήρηση και η διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ για το βαμβάκι

Διαβάστε όλη την απόφαση του ΥΠΑΑΤ εδώ: www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/12395-bambaki-ellada200122

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 23/1/2022}