Θα γίνει εθελοντικός καθαρισμός του Σπηλαίου Μαρώνειας, ώστε να αναδειχθεί

Το Σάββατο 21/05

Επιτέλους γίνεται μια δράση που αφορά το Σπήλαιο της Μαρώνειας και ας ελπίσουμε ότι θα «ανοίξει» ο δρόμος για την πραγματική ανάδειξή του, καθώς μπορεί να αποτελέσει σημείο τουριστικού, επιστημονικού, αρχαιολογικού, εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος κτλ.

Η δραστήρια ομάδα των Rodopi Runners ανακοινώνει ότι πήρε την απαιτούμενη έγκριση από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας για τον εθελοντικό καθαρισμό της περιοχής γύρω από το σπήλαιο Μαρώνειας με σκοπό την ανάδειξη του. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/05 το απόγευμα και θα αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων και την απομάκρυνση επιφανειακής βλάστησης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 11/5/2022}