Εστία πανώλης αιγοπροβάτων στην Βουλγαρία !!!

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό έδαφος – Μέτρα βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία κ.λπ. – Επαγρύπνηση στα σύνορα

Στη περιφέρεια «Γιάμπολ» της Βουλγαρίας, στις 26 Ιουνίου 2018 και σε 3 διαφορετικές εκτροφές αιγοπροβάτων εκδηλώθηκε εστία πανώλης μικρών μηρυκαστικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

Οι αίγες είναι πιο ευαίσθητες από τα πρόβατα, ενώ οι αγελάδες τα βουβάλια και οι χοίροι μολύνονται αλλά δεν παρουσιάζουν εμφανή συμπτώματα. Συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης είναι η χρήση κοινών βοσκοτόπων πηγών ύδρευσης, σε περιοχές όπου υπάρχουν ζώα που ασθενούν.

Η μεταφορά της νόσου σε απόσταση πραγματοποιείται με τη διακίνηση ζώων, τα οποία είτε νοσούν είτε φέρουν το παθογόνο. Για την αντιμετώπιση του νοσήματος προβλέπεται θανάτωση ζώων στις μολυσμένες εκτροφές.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Με βάση τα υπ’ αριθ. 2193/89143/22.06.2018 και 2206/89868/25.06.2018 έγγραφα του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την εμφάνιση και εξέλιξη νοσημάτων σε γειτονικές χώρες, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδηλωθεί εστία πανώλους των μικρών μηρυκαστικών σε 3 εκτροφές αιγοπροβάτων στην περιφέρεια «Γιάμπολ» της Βουλγαρίας, στην Κοινότητα «Βόντεν». Το νόσημα εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και θανατώσεις ζώων στις μολυσμένες εκτροφές.

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης, με στόχο την αποτροπή εισόδου της νόσου στη χώρα μας, από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Πανώλης Μικρών Μηρυκαστικών είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Οι αίγες είναι πιο ευαίσθητες από τα πρόβατα, ενώ οι αγελάδες, τα βουβάλια και οι χοίροι μολύνονται από τον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα (υποκλινική λοίμωξη).

Τα κλινικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό (40-42°C), θανάτους, κατάπτωση, υπνηλία, ανορεξία, ορώδες υγρό από τα μάτια και τη μύτη, έντονη σιελόρροια, κόκκινα μάτια, βλεννοπυώδες έκκριμα που φράσει τα βλέφαρα και τα ρουθούνια, δύσπνοια, βήχα, πρησμένα και κόκκινα χείλη και ούλα, αλλοιώσεις στο στόμα (λευκές πλάκες στα ούλα και στο εσωτερικό των χειλιών) που έχουν ως αποτέλεσμα τα ζώα να πονούν, να τρίζουν τα δόντια τους και να αρνούνται να ανοίξουν το στόμα, δυσάρεστη οσμή από το στόμα, διάρροια και αποβολές.

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του νοσήματος είναι η άμεση επαφή με ζώα που νοσούν και η χρήση κοινών βοσκοτόπων και υδάτινων συλλογών πρόσληψης νερού. Η μεταφορά της νόσου σε απόσταση πραγματοποιείται με τη διακίνηση ζώων, τα οποία είτε βρίσκονται σε στάδιο επώασης είτε νοσούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι:

  • Η συμβολή των κτηνοτρόφων, εμπόρων και μεταφορέων είναι επιβεβλημένη για την αποτροπή της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήματος.
  • Τα μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, και κατά την μεταφορά ζώων θα πρέπει να ενισχυθούν.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τις Κτηνιατρικές Αρχές και η αυξημένη επιτήρηση των εκμεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων καθώς και ο ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών που πρόκειται να μετακινηθούν αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή της εισόδου στη χώρα μας και της εξάπλωσης του Νοσήματος.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 28/6/2018}