Θέλεις κι εσύ να εργαστείς στον «Περπατώ»;

Οκτώ θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσφέρονται στον σύλλογο Περπατώ, για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

Ο  Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4981/24-12-2018 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΔΗΦ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035317 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  και της υπ. αρ. 01.01/2019 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ ατόμων πλήρους απασχόληση ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου, που εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής, και ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας το οποίο θα λειτουργήσει ο Σύλλογος,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι θέσεις εργασίας αναλυτικά εδώ: http://perpato.gr/

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 7/1/2019}