Δήμος Κομοτηνής: Νέα έργα σε 6 οικισμούς επίσημα από τη ΔΕΥΑΚ

Μεταξύ αυτών και η κατασκευή δικτύου ομβρίων στον «ταλαιπωρημένο» πλημμυρικά οικισμό Κικιδίου

Συνέχεια στο μπαράζ υπογραφών νέων έργων, δόθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), όπου μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑΚ Νότη Χαραλαμπίδη κι εκπροσώπους της «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ» υπογράφτηκε μία σειρά έργων, ύδρευσης, αποχέτευσης αλλά και κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. 

Το τελευταίο έργων μάλιστα αφορά τον «ταλαιπωρημένο» πλημμυρικά οικισμό Κικιδίου. Τα έργα:

  Α/Α                   ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ

  1. Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Θρυλορίου    2.626.612,90
  2. Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Θρυλορίου    1.629.032,26
  3. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φαναρίου    1.145.161,29
  4. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αρωγής    1.475.806,45
  5. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πόρπης        677.419,16
  6. Αντικατάσταση εσωτ. δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεγάλου Δουκάτου     548.387,10
  7. Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον οικισμό Κικίδιο    1.490.000,00

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 13/2/2020}