Επιτρέπεται η μετάβαση εργαζομένων στα νησιά

Επιτρέπεται από τις 11 Μαΐου η μετακίνηση προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις υποχρεωτικά θα αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου/εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).

β) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί αυτό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).

γ) Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.

δ) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

ε) Ο τόπος-νησί εργασίας.

Οι εν λόγω δηλώσεις/βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο. Ο επιβάτης υποχρεούται να τις έχει συνεχώς μαζί του για να τις επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο.

Υπενθυμίζεται πως η απελευθέρωση της μετακίνησης στα ελληνικά νησιά θα γίνει σε τρεις διαδοχικές φάσεις.

Δεύτερο στάδιο: Δευτέρα, 18 Μαΐου

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δηλαδή, στις 18 Μαΐου, θα γίνει η απελευθέρωση της μετακίνησης προς τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, που αφορά και το επόμενο στάδιο. Αυτή την ημερομηνία, θα μπορούν να μεταβούν στα νησιά εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού καθώς και τα απαραίτητα συνεργεία. Υπενθυμίζεται ότι και σε αυτό το στάδιο, η βεβαίωση του εργοδότη είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιμα. Την ίδια ημέρα ισχύει και η άρση απαγόρευσης των μετακινήσεων για την ηπειρωτική χώρα.

Αναλυτικότερα στην επαρχία μπορούν να ταξιδέψουν:

– Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου

– Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση

– Μετάβαση σε τελετή, κηδεία συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση   του πολίτη

– Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση για την διασφάλιση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη

– Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Τρίτο στάδιο: 1 Ιουνίου

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η πρόσβαση στα νησιά της χώρας θα είναι ελεύθερη για όλους από την 1η Ιουνίου. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα, δεν αποκλείεται να επιτραπεί στους πολίτες να ταξιδέψουν και νωρίτερα προς τα νησία, με ενδεχόμενη ημερομηνία, η 25η Μαΐου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 11/5/2020}