Επιστολή Στυλιανίδη στον υπουργό Αυγενάκη

Με αίτημα την ισότιμη συμμετοχή των βαμβακοκαλλιεργητών της Ροδόπης στο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθέμιτου (τεχνητού) αποκλεισμού τους 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κ. Αυγενάκη Αγαπητέ Λευτέρη, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαρτίου 2024, εξαγγείλατε ότι το ΥΠΑΑΤ εξετάζει πιλοτική παρέμβαση (πρόγραμμα ενίσχυσης) βάσει μελέτης που διεξήχθη για το «αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή βάμβακος» η οποία εκπονήθηκε από τον Καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Μπιλάλη σε συνεργασία με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ).

Το εν λόγω πρόγραμμα θα προβλέπει στρεμματική αποζημίωση ύψους 31,7 ευρώ για την ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος στις εκτάσεις βαμβακοκαλλιέργειας που θα ενταχθούν και αναμένεται να προκηρυχθεί ως Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2ος πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής).

Ωστόσο, πληροφορήθηκα ότι στις 14/2/2024 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το ΥΠΑΑΤ, ζητήθηκε από τον καθηγητή κ. Μπιλάλη σε συνεργασία με τη ΔΟΒ να προβούν άμεσα σε ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Παράλληλα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στην πιθανή περίπτωση κατά την οποία οι πιστώσεις που θα διατεθούν για το μέτρο δεν θα επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής έκτασης βαμβακοκαλλιέργειας στη Χώρα (περί τα 2.200.000 στρ.), θα επιχειρηθεί με τεχνητό τρόπο ο εν τοις πράγμασι αποκλεισμός των βαμβακοκαλλιεργητών της Θράκης αξιοποιώντας ως πρόσχημα ή κριτήριο περιορισμού τις μικρότερες μέσες στρεμματικές αποδόσεις συγκριτικά με άλλες δυναμικές περιοχές της χώρας.

Μετά τα παραπάνω ζητούμε την αμέριστη συνδρομή σας προκειμένου να μπορούν οι βαμβακοκαλλιεργητές της Θράκης να συμμετέχουν ισότιμα στο συγκεκριμένο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθέμιτου (τεχνητού) αποκλεισμού τους με κριτήριο τη χαμηλή μέση στρεμματική απόδοση, προβάλλοντας τους παρακάτω ουσιαστικούς λόγους:

1. Η Θράκη αποτελεί μια ακριτική, εθνικά ευαίσθητη και κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Σε αυτήν καλλιεργείται περίπου το 25% των εκτάσεων βαμβακιού της Χώρας, αποτελώντας μια από τις κυριότερες καλλιέργειες καθώς καταλαμβάνει συνολικά 490.000 στρ. (με στοιχεία 2023) που κατανέμονται ως εξής: στον Έβρο 210.000 στρ, στη Ροδόπη 250.000 στρ. και στην Ξάνθη 30.000 στρ. Είναι ένα εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν που μεταποιείται τοπικά προσφέροντας σημαντικά στην τοπική οικονομία και την απασχόληση του πληθυσμού.

2. Οι μικρότερες μέσες στρεμματικές αποδόσεις στη Θράκη συγκριτικά με άλλες δυναμικές περιοχές της Χώρας, οφείλονται στην περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης αρδευτικού νερού λόγω έλλειψης συλλογικών αρδευτικών έργων, αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών επιλογών που δεν ευνόησαν την περιοχή.

3. Δεν πρέπει επίσης να παραβλέπεται ότι για τον ίδιο λόγο η βαμβακοκαλλιέργεια στη Θράκη εμφανίζει διαχρονικά φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα καθόσον χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο λιγότερα λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αρδευτικό νερό και ενέργεια σε σχέση με άλλες δυναμικές περιοχές. Ως εκ τούτου το αποτύπωμα άνθρακα της βαμβακοκαλλιέργειας στη Θράκη αναμένεται να είναι ευνοϊκότερο ενώ θα προσδώσει στο παραγόμενο προϊόν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

4. Λόγω των χαμηλότερων μέσων στρεμματικών αποδόσεων το γεωργικό εισόδημα των βαμβακοκαλλιεργητών στη Θράκη υστερεί και πρέπει να προστατεύεται όπως επιτάσσει η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στη ΕΕ του 1979 (ΕΕ L291/1979) και ιδίως το συνημμένο σε αυτή πρωτόκολλο 4 που αφορά το βαμβάκι.

5. Η Θράκη ανήκει στις πληγείσες περιοχές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 και χρήζει στήριξης από την πολιτεία σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους βαμβακοκαλλιεργητές να εισφέρουν στην τοπική οικονομία της ακριτικής Θράκης περί τα 15,5 εκ ευρώ ετησίως, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της γεωργίας και της τοπικής οικονομίας της περιοχής.

Αγαπητέ Υπουργέ,

Ένα από τα βασικά κεφάλαια του Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη που ενέκρινε η Ελληνική Βουλή αναφέρεται εμφατικά στην ανάγκη στήριξης των αγροτών της περιοχής. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι με δεδομένη την εθνική ευαισθησία σου για την ακριτική μας περιοχή, θα παρέμβεις προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή των Θρακών στο παραπάνω πρόγραμμα.

πηγή https://xronos.gr/ 15/3/2024