Ενστάσεις για την μονάδα απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης

Δαπανώνται 20 εκατομμύρια Ευρώ για κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας 45.000 τόνων αποβλήτων – Με τα ίδια λεφτά κατασκευάζεται στην Ήπειρο μονάδα για 105.000 τόνους – Τα παράδοξα του διαγωνισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ερωτήματα για τις διαδικασίες και την τύχη των διαγωνισμών κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων προκαλεί η εμπειρία από την πρώτη προκήρυξη, που αφορά τη μονάδα της Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για διαγωνισμό που άρχισε «με το καλημέρα» με ενστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες είναι φωτογραφικός.

Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν από την αρμόδια Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, αλλά φαίνεται πως η αγορά δεν συμφώνησε.

Τελικά, τόσο οι ασφυκτικές προθεσμίες όσο και οι ασαφείς όροι οδήγησαν στην αποχή όλων των μεγάλων ομίλων από τον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα προ ημερών να κατατεθούν μόλις δύο προσφορές, από τις εταιρίες Μεσόγειος και Θαλής.

Για λόγους σύγκρισης, στον προηγούμενο διαγωνισμό για αντίστοιχη μονάδα στην Αλεξανδρούπολη, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που ακυρώθηκε, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον επτά όμιλοι!

Στελέχη της αγοράς κατασκευών υπενθυμίζουν πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, σύμφωνα με τις οποίες «έπαψε να αποτελεί μονόδρομο για τη χώρα η επιλογή των ΣΔΙΤ, με εξορθολογισμό τους ως προς το κόστος και τη δυναμικότητα, ώστε να μη βγάζουν λίγοι επιχειρηματίες κέρδη από λίγα τακτοποιημένα συμβόλαια σε όλη τη χώρα.

Και αναρωτιούνται: «Ποιος διαγωνισμός είναι για λίγους; Ένας με επτά υποψηφίους ή ένας με δύο υποψηφίους;»

Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν πως στην Αλεξανδρούπολη, όπου ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ και επαναπροκηρύχθηκε ως κλασικό δημόσιο έργο, δαπανώνται κρατικά κονδύλια 20.000.000 ευρώ για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας 45.000 τόνων αποβλήτων ετησίως.

Με 20.000.000 ευρώ κρατικών κονδυλίων, συν ιδιωτικά κεφάλαια, κατασκευάζεται, όμως, μονάδα δυναμικότητας 105.000 τόνων ετησίως για την Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ.

Στην αγορά επισημαίνουν και ένα άλλο παράδοξο του διαγωνισμού για τη μονάδα της Αλεξανδρούπολης:

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης να ζητήσει από τον ανάδοχο να αναλάβει και τη λειτουργία της μονάδας για 20 χρόνια.

«Έτσι προωθούν μια παραχώρηση μονάδας χωρίς ο ιδιώτης να βάλει ούτε ευρώ» τονίζουν οι έχοντες γνώση.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Φώτη Κόλλια, 14/7/2018}