Ενισχύσεις και στον Έβρο για βοοειδή και πρόβατα

Θα χορηγηθούν 10 λεπτά ανά πρόβατο και ένα (1) ευρώ ανά βοοειδές την ημέρα, στους κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές λόγω χιονοπτώσεων και ολικού παγετού, τον χειμώνα του 2016

Σε 10 λεπτά ανά αιγοπρόβατο ανά ημέρα και σε 1 ευρώ ανά βοοειδές ανά ημέρα ανέρχεται το ύψος της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας σε κτηνοτρόφους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, που κηρύχτηκαν από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο και χορηγείται κατ’αποκοπή για ένα μήνα, ανάλογα με τις μονάδες ζώων που έχει στην κατοχή του και το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμάται ότι οι ενισχύσεις θα καταβληθούν σε 1.650 κτηνοτρόφους της χώρας που υπέστησαν ζημιές λόγω έντονων χιονοπτώσεων και ολικού παγετού, σε 27 κτηνοτρόφους του Αγ. Ευστρατίου λόγω ακριδών και 51 κτηνοτρόφων της Θάσου λόγω της πυρκαγιάς που είχαμε το 2016.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μετά την ανάρτηση των ποσών της κρατικής ενίσχυσης υποχρεούνται στην υποβολή, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού – Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι, με την είσπραξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο των 15.000,00 ευρώ, σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών.

Οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις χρησιμοποιούνται και για τη διασταύρωση μη υπέρβασης του σωρευτικού εθνικού ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο γεωργικό τομέα.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς – Τμήμα Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, της Γωγώ Κατσέλη, 4/1/2018}