Ο Δ. Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων-C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια»

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης εκπροσωπούμενος από την Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κα Ιντζεπελίδου Ελένη, συμμετείχε  στην ημερίδα «Σύμφωνο των Δημάρχων-C-Track 50 Ελληνική Ημέρα Ενημέρωσης για την Ενέργεια» με στόχο την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και το μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό, καθώς και τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι εργασίες της Ημέρας Ενημέρωσης για την Ενέργεια, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων, για όσους δήμους επιθυμούσαν να αναλάβουν δεσμεύσεις ενόψει του 2030 ή να επισφραγίσουν την υφιστάμενη δέσμευσή τους για τους ίδιους στόχους. Ο δήμος Αλεξανδρούπολης με γνώμονα τον καίριο ενεργειακό του ρόλο συμμετείχε στην Τελετή Υπογραφής μαζί με άλλους 29 Δήμους από όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ομιλίες, παρουσιάστηκε ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός σχεδιασμός και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εκμεταλλευτούν οι Δήμοι χρηματοδοτικές ευκαιρίες και  χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ. Έγιναν επίσης γνωστές οι δυνατότητες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της καθοδήγησης και των συναντήσεων εκμάθησης που προσφέρει το έργο PROSPECT σε συμμετέχοντες δήμους.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr, 3/10/2019}