Και η Π.Υ. στην «μάχη» της… ενημέρωσης για τον κίνδυνο πυρκαγιάς από καύση κλαδεμάτων

Έξαρση των συμβάντων αγροτοδασικών πυρκαγιών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα τόσο πανελλαδικά, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού μας, δεδομένων των κατά τόπους καιρικών συνθηκών που επικρατούν  και της εντατικοποίησης των υπαίθριων αγροτικών εργασιών.

Η μη εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική Πυροσβεστική Διάταξη (9/2021), που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών στην ύπαιθρο και γενικότερα η αμελής συμπεριφορά συμπολιτών μας που δεν επιτήρησαν ή δεν έσβησαν σωστά τις εστίες φωτιάς, ως όφειλαν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους, είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών ή μεγαλύτερων πυρκαγιών αγροτοδασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: “Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους” για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιών και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

  1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης. 
  2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
  3. Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ. 
  4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας. 
  5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα (ή καθαρισμός εδάφους με άλλα μέσα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, 
  6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις. 
  7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας. 
  8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης. 
  9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό. 
  10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση. 

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι όλες οι εστίες καύσης κλαδεμάτων και  υπολειμμάτων καλλιεργειών θα πρέπει να έχουν σβήσει ως Ω/10.30’ το πρωί και σε καμία περίπτωση να μην επιχειρείται καύση όταν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη ανέμων στην ευρύτερη περιοχή.

Επισημαίνεται ότι από τις 13/3/2022, ημερομηνία που πανελλαδικά εντάθηκαν τα περιστατικά που αφορούν σε αγροτοδασικές πυρκαγιές, ως και 25/3/2022 σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου ΠΣ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανά την επικράτεια κλήθηκε για κατάσβεση 1171 αγροτοδασικών πυρκαγιών, στην πλειοψηφία των οποίων βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ συνελήφθησαν 17 άτομα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αυτοφώρου, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Εκ της Διοικήσεως

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 28/3/2022}