Παρατείνεται για 10 μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων – Η ενημέρωση απο την ΠΑΜΘ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ότι σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό Γ2/397/86292/29-3-2021 και θέμα «Παράταση ισχύος  αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων και λοιπές ρυθμίσεις  στο πλαίσιο των κατ’ εξακολούθηση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  λόγω της νόσου COVID-19»:  

Α. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες η ισχύς των Αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών  αγροτικών μηχανημάτων με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η  Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός  της ελληνικής επικράτειας.  

Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 15η  Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως την 15η Οκτωβρίου 2021.  

Β. Παρατείνονται εκ νέου, για 6 μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια  ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, οι άδειες οδήγησης και τα πτυχία χειριστών αγροτικών  μηχανημάτων των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την εφαρμοζόμενη  7μηνη παράταση, που είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (δηλαδή  για άδειες οδήγησης με καταληκτική ημερομηνία ισχύος που ήταν εντός του διαστήματος  από 1-9-20 έως 31-3-2021) βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος που 1η Σεπτεμβρίου  2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 όπως ορίζει ο νέος Κανονισμός.  

Παράδειγμα 1: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η  Απριλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Νοεμβρίου 2020,  παρατείνεται εκ νέου έως την 1η Ιουλίου 2021.  

Παράδειγμα 2: H ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τη 18η  Ιουλίου 2020 που είχε παραταθεί (για επτά μήνες) έως τη 18η Φεβρουαρίου 2021,  παρατείνεται εκ νέου για έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021. 

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάγεστε .  

ΔΑΟΚ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΔΑΟΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2552027946  

ΔΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551357155  

ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗΣ 2531350420  

ΔΑΟΚ ΞΑΝΘΗΣ 2541350179  

ΔΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 2513503461  

ΔΑΟΚ ΔΡΑΜΑΣ 2521351244

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ,  ΓΕΩΠΟΝΟΣ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 6/4/2021}