Ενεργειακή Κοινότητα από την Πολυτεχνική του ΔΠΘ

Τα τελευταία χρόνια η τοπική παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κερδίζει συνεχώς έδαφος ιδιαίτερα στην Ευρώπη

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη εργαστήριο (workshop Multi Actor Multi Criteria Analysis-MAMCA) με θέμα την διερεύνηση και την ανάλυση σεναρίων που εξυπηρετούν καλύτερα τις ενεργειακές ανάγκες των μελών μιας ενεργειακής κοινότητας καθώς και τα πιθανά  οφέλη που θα πρέπει να αναμένουν οι συμμετέχοντες σε μια τοπική ενεργειακή κοινότητα. Από ελληνικής πλευράς στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον Δήμο Ξάνθης, από τοπικές εταιρείες, από το Δ.Π.Θ. και φυσικά φοιτητές του πανεπιστημίου ως μέλη της ενεργειακής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που αποτελεί και εταίρο του έργου. Την εισήγηση των εργασιών έκανε η κ. Maria Luisa Lode, Vrije Universiteit Brussel (VUB) και ο Καθηγητής κ. Παντελής Ν. Μπότσαρης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού του ΤΜΠΔ (http://medilab.pme.duth.gr).

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες, ο καθένας από την δική του σκοπιά, είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν και αξιολογήσουν μεταξύ άλλων, τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετεί μια ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχουν και τα οφέλη τα οποία αναμένουν να λάβουν από την συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο σχήμα. Έτσι, από την πλευρά των φοιτητών κατά σειρά προτεραιότητας προκρίθηκαν ως σημαντικότεροι στόχοι η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών και η λειτουργικότητα του παρόχου ενέργειας, από την πλευρά του πανεπιστημίου η ενεργειακή αποδοτικότητα των διαφόρων συστημάτων ΑΠΕ και η λειτουργικότητα του παρόχου ενέργειας, από την πλευρά του Δήμου ισοβάθμησαν τα οφέλη τα οποία αναμένουν να λάβουν τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος ενώ από την πλευρά της επιχείρησης κυριάρχησε η οικονομική προσιτότητα της παρεχόμενης ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Τα τελευταία χρόνια η τοπική παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κερδίζει συνεχώς έδαφος ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Τοπικοί φορείς όπως δήμοι, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά. μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την μορφή ενός συνεταιρισμού (Ενεργειακή Κοινότητα/Local Energy Community-LEC) (Ν.4513/23-01-2018) με στόχο την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές (άνεμο, ήλιο, γεωθερμία, βιομάζα κ.λ.π.) αλλά και την προμήθεια ή/και πώληση ενέργειας σε καταναλωτές εκτός ενεργειακής κοινότητας.

Ένα τέτοιο σχήμα σχεδιάζεται αυτή την περίοδο στην Ξάνθη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Renaissance (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2018-ESSCC) με την συμμετοχή του Δ.Π.Θ., του Δήμου Ξάνθης και τοπικών επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση και ανάδειξη νέων βελτιωμένων σχεδιαστικών τεχνικών και μοντέλων διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τοπικές ενεργειακές κοινότητες (LECs) στοχεύοντας α) στην αύξηση της συμμετοχής των τοπικών παραγωγών/καταναλωτών (prosumers) τουλάχιστον κατά 20% σε ανάλογα σχήματα, β) στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 40% σε τοπικό επίπεδο και τέλος γ) στην μείωση τους κόστους ενέργειας για τα μέλη μιας ενεργειακής κοινότητας τουλάχιστον κατά 10% (σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς ενέργειας). Σημειώνεται ότι, η σχεδιαζόμενη ενεργειακή κοινότητα περιλαμβάνει την πανεπιστημιούπολη του Δ.Π.Θ. στα Κιμμέρια της Ξάνθης με δυνατότητα παροχής και αποθήκευσης θερμικής/ψυκτικής και ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχονται από ήδη εγκατεστημένα συστήματα ΑΠΕ (ηλιακό θερμικό πεδίο, βιομάζα, γεωθερμία, φωτοβολτϊκά και μικρή ανεμογεννήτρια), τον Δήμο Ξάνθης με δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τέλος μια τοπική βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών με δυνατότητα παροχής της απορριπτόμενης θερμικής της ενέργειας.

Το έργο Renaissance με τίτλο «Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιωσιμότητα σε ενεργειακές κοινότητες» είναι τριετούς διάρκειας, χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση (H2020) και για το Δ.Π.Θ. επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής κ. Παντελής Ν. Μπότσαρης. Εκτός από το Δ.Π.Θ. (Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης/Πολυτεχνική Σχολή) και το ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων και Ινστιτούτο Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στο έργο συμμετέχουν και φορείς ή/και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο και Μεγάλη Βρετανία.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, του Π. Μπότσαρη, από το ΈΘΝΟΣ, 20/2/2020}