Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση κτηρίων Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας -Ανάμεσά τους και η σχολή της Ξάνθης

Σε ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτηρίων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας προχωρά η ΔΥΠΑ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού 300 εργαστηρίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 133.923.720 ευρώ.

Παράλληλά, προβλέπεται μεταρρύθμιση των επαγγελματικών σχολών με νέες ειδικότητες και επικαιροποίηση υφιστάμενων οδηγών σπουδών. Επίσης, θα γίνεται έλεγχος ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εκπόνηση εργαλείων αναβάθμισης ποιότητας στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

Η ανακαίνιση/αναβάθμιση των κτηρίων περιλαμβάνει:

 • Πλήρως προσβάσιμες Σχολές σε Άτομα με Αναπηρία
 • Ενεργειακά αυτόνομες Σχολές
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Μείωση εκπομπών CO2
 • Αισθητική αναβάθμιση
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικών χώρων φιλικών στους μαθητές με σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές
 • Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών

Τα οφέλη του έργου:

 • Μείωση εκπομπών CO2 (προσέγγιση ενεργειακής κατηγορίας κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας –nZeb)
 • Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων
 • Κάλυψη ετήσιων αναγκών ρεύματος από ΑΠΕ
 • Βελτίωση της ασφάλειάς τους
 • Αποκατάσταση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Εκσυγχρονισμός των υποδομών και της λειτουργικότητάς τους
 • Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής της ΔΥΠΑ
 • Καλλιέργεια και βελτίωση της ενεργειακής/περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών / πολιτών
 • Δημιουργία μικρών αστικών πάρκων μέσω της αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου των συγκροτημάτων
 • Η ΔΥΠΑ θα αποκτήσει σύγχρονα, ανακαινισμένα, εμβληματικά κτίρια πανελλαδικά

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 22/1/2023}