Το ΕΚΑΒ Θράκης σώζει ζωές και εκπαιδεύει πολίτες στην παροχή πρώτων βοηθειών

Σε 5.494 ανέρχονται οι διακομιδές που διενεργήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε τρεις νομούς – Εκπαιδευτικές δράσεις με αποδέκτες μαθητές, μέλη συλλόγων Α.Μ.Ε.Α., υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. και προσωπικό ΠΓΝΑ

Το ΕΚΑΒ Θράκης σώζει ζωές και εκπαιδεύει πολίτες στην παροχή πρώτων βοηθειών. Το μετρήσιμο έργο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και περιοχή ευθύνης ολόκληρη την Θράκη, αποτυπώνεται στον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2019. Αναλυτικότερα το Ε.Κ.Α.Β. – 9ο παράρτημα με περιοχή ευθύνης την Θράκη πραγματοποίησε κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019, 5.494 διακομιδές ασθενών με ασθενοφόρα και κινητές ιατρικές μονάδες. Αυτές ανά νομό είναι Ν. Έβρου: 2.675, Ν. Ροδόπης: 1.150 και Ν. Ξάνθης: 1.669. Στον τομέα της ενίσχυσης των υποδομών του, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού, αξίζει να αναφέρουμε ότι το ΕΚΑΒ Θράκης ενισχύθηκε με τέσσερις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού ορισμένου χρόνου της κατηγορίας Διοικητικού – Οικονομικού, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, έγινε προμήθεια ενός νέου τηλεφωνικού κέντρου αξίας 9.225 ευρώ, το οποίο θα καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας του Ε.Κ.Α.Β. στη Θράκη.

Εκπαιδευτικές δράσεις

Σημαντική όμως είναι και η συμβολή των επιμορφώσεων και των εκπαιδεύσεων σε θέματα πρώτων βοηθειών στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Το γραφείο εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Θράκης πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις σε θέμα πρώτων βοηθειών σε 270 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 100 μέλη συλλόγων Α.Μ.Ε.Α. και 30 υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. Επιπλέον, επιμορφώθηκαν 60 διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στην Θράκη σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν την εργασία στο ασθενοφόρο και το συντονιστικό κέντρο καθώς και θέματα διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή την διαδικασία ενεργοποίησης του «Μπλε Κωδικού» στο Π.Γ.Ν.Ε., το Ε.Κ.Α.Β. συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης υλοποιώντας πιστοποιημένο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.) που αφορά την αντιμετώπιση της καρδιακής παύσης. Το πρώτο τμήμα υγειονομικών υπαλλήλων (25 άτομα) εκπαιδεύτηκε τον Μάρτιο ενώ υπολογίζεται ότι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 16/4/2019}