Εγγραφές στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Όπως ενημερώνει το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης:

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 3 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο e-mail gymmousx@sch.gr

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώνετε μόνο την επισυναπτόμενη αίτηση, την οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, και όχι άλλες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από κοινού από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής στο οποίο κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Στην περίπτωση που η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, αλλά δεν υφίσταται συναίνεση των δυο γονέων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, τότε οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://mousikoxanthis.wordpress.com/ και στο τηλέφωνο 2541092212.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 27/4/2022}