Εαρινές δακτυλιώσεις στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος με επιτυχία οι εαρινές δακτυλιώσεις στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) που διοργανώθηκαν από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) από τις 04-05-2018 μέχρι και τις 09-05-2018 στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου.

Συνολικά δακτυλιώθηκαν 62 πουλιά από 24 διαφορετικά είδη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η σύλληψη τριών ατόμων γερακοτσιροβάκου (Sylvia nisoria), καθώς αποτελεί είδος για το οποίο υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, θεωρείται απειλούμενο και δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστό το γεγονός ότι φωλιάζει στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, η σύλληψη αρκετών ατόμων Τσιχλαηδονιού (Luscinia luscinia) αποδεικνύει την σημασία της περιοχής κατά την μετανάστευση τους.

Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η δακτυλίωση δύο νανοδρυοκολαπτών (Dendrocopos minor), ενός αρσενικού και ενός θηλυκού, καθώς αποτελεί την δεύτερη σύλληψή τους στην Ελλάδα. Οι πιο συχνές συλλήψεις ήταν από αηδόνια, τσιχλαηδόνια, κότσυφες και καλόγερους.

Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε νυχτερίδες από πέντε διαφορετικά είδη Myotis daubentonii, Myotis aurascens, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii και Miniopterus schreibersii στα οποία έγιναν μετρήσεις διαφόρων βιομετρικών χαρακτηριστικών και λήφθηκε γενετικό υλικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας «Bat Conserve» που υλοποιεί το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Οι δακτυλιώσεις έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ειδών ορνιθοπανίδας του ΕΠΟΡ, στην περιοχή του Μεσοχωρίου Παρανεστίου για την παρακολούθηση ειδών κατά την πορεία της μετανάστευσης τους, αλλά και εγχώριων δασόβιων ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής. Η ομάδα δακτυλίωσης απαρτιζόταν από τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο (επικεφαλής της αποστολής), την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία και στελέχη του ΦΔΟΡ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δρ. Αλιβιζάτο και την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία για την πολύτιμη βοήθεια τους.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr, 15/5/2018}