Δωρεά του TAP για τις ανάγκες του Κυνοκομείου Κομοτηνής

Στην αποδοχή της δωρεάς προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή

Σε μία δωρεά προς το Κυνοκομείο του Δήμου Κομοτηνής προχώρησε ο Διαδρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP. Πρόκειται για ένα ημιφορτηγό που θα καλύψει τις ανάγκες του Κυνοκομείου. Στην αποδοχή της δωρεάς προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Απριλίου.

Η δωρεά εντάσσεται στο πρόγραμμα “Προορισμός, η προστασία” και υλοποιείται στο πλαίσιο των εθελοντικών Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ, εστιάζοντας στην προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, και στην περιβαλλοντική διαχείριση. Πρόκειται για δωρεά οχημάτων κοινής ωφελείας που εξυπηρετούν ουσιαστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, και ανταποκρίνονται σε σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στον ΤΑΡ φορείς και εκπρόσωποι των κοινωνιών αυτών.

Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ο Δήμος έχει παραλάβει ένα υπερσύγχρονο απορριμματοφόρου, δωρεά επίσης του Διαδρατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 18/4/2019}