Βελτίωση της πρόσβασης σε δημοτικά σφαγεία Κομοτηνής και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Κοσμίου

Αξιοποιεί χρηματοδότηση για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε δρόμους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από βαρέα και άλλα οχήματα λόγω της λειτουργίας των σφαγείων και μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων

Αξιοποιεί κρατική χρηματοδότηση για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας σε δρόμους που χρησιμοποιούνται καθημερινά από βαρέα και άλλα οχήματα, λόγω της λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων και μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων. Στην περιοχή του Κοσμίου και  σε αυτήν γύρω από τα δημοτικά σφαγεία θα πέσουν τα χρήματα που θα πάρει ο Δήμος Κομοτηνής μέσω του προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών «Φιλόδημος ΙV».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής, μελετώντας όλα τα δεδομένα της και έχοντας υπόψη τους όρους της πρόσκλησης του προγράμματος, αποφάσισε να παρέμβει στους παρακάτω αγροτικούς δρόμους: Συγκεκριμένα στις αγροτικές  οδούς στην περιοχή του οικισμού Κοσμίου μήκους 4.400,00 μ. και στην περιοχή των Δημοτικών Σφαγείων μήκους 2.200,00 μ.. Οι αγροτικές οδοί είναι υφιστάμενες με αμμοχαλικοστρωμένο οδόστρωμα και με προβλήματα στην κυκλοφορία των αγροτικών εργαλείων και των μηχανημάτων.

Οι βελτιώσεις θα λάβουν χώρα στα υφιστάμενα όρια της οδού και θα αφορούν:

  • Εκσκαφές  σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.
  • Κατασκευή υπόβασης.
  • Κατασκευή βάσης.
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης.
  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των μηχανημάτων και την ταχύτερη και η ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Το σύνολο του έργου ανέρχεται σε 1.340.000,00. Μέσω του προγράμματος  «Φιλόδημος ΙV», στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» και στον τίτλο «Βελτίωση της πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής» ο Δήμος θα λάβει το ποσό των 472.000,00 ευρώ, ενώ θα καλύψει με ιδίους πόρους την οικονομική διαφορά που θα προκύψει.

Ο Δήμος Κομοτηνής έλαβε το πράσινο φως από το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, για να προχωρήσει στην κατάθεση της πρότασης στον Φιλόδημο.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr,  της Δήμητρας Συμεωνίδου, 19/12/2018}