Ο Δήμος Ορεστιάδας πρωτοπορεί ενεργειακά: εκμετάλλευση των υποπροϊόντων αγροτικής παραγωγής

Τι χρησιμότητα έχουν τα καλάμια, τα ξερά χόρτα και τα άχυρα; Για έναν Νομό όπως ο Έβρος μεγάλη, και μάλιστα «μεταφράσιμη» οικονομικά!  

Με αυτό το δεδομένο, προχωρά η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Προσδιορισμός Δυναμικού Βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας / βιοαερίου».

Την τεχνοοικονομική μελέτη έχει αναλάβει το ΚΑΠΕ με χρηματοδότηση από το Δήμο Ορεστιάδας και προϋπολογισμό τις 24.800 €, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με το Δήμαρχο να αισιοδοξεί πως θα την έχει στα χέρια του μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα αξιοποίησης των υποπροϊόντων της αγροτικής παραγωγής. Η μελέτη θα «υποδείξει» τα μέρη στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα αλλά και ποσότητα και ανάλογα θα κινηθούμε για τη δημιουργία της», επισημαίνει ο Βασίλης Μαυρίδης.

Σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιείται το αγροτικό υποπροϊόν, αυτό θα εξαρτηθεί. «Η βασική επιλογή είναι η μονάδα πέλετ, ή και βιοαερίου. Μπορεί να είναι μια σύμπραξη τύπου ΣΔΙΤ, δηλαδή ο Δήμος να αξιοποιεί ένα τμήμα για εξοικονόμηση πόρων, αλλά να επωφελούνται και οι ίδιοι οι αγρότες ή και οι πολίτες».

Βασική στόχευση είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, αλλά και ενέργειας, μέσω της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κι όχι μόνο.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή του Έβρου, ενδείκνυται για την υλοποίηση έργων αξιοποίησης των απορριπτόμενων προϊόντων γεωργικής ύλης, αφού αυτά συγκεντρώνονται σε τεράστιες ποσότητες.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr, της Μαρίνας Κριτού, 15/10/2018}