Δήμος Κομοτηνής προς ιδιοκτήτες: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας

Έκκληση ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου σε ένα μήνα από σήμερα

Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024 καλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Κομοτηνής που είναι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές: εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις με απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα,  να τους καθαρίσουν από χόρτα, άχρηστα υλικά, σκουπίδια μέχρι τις 30 Απριλίου 2024, διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

-Την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών/σπασμένων δένδρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

-Την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.

-Την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων.

-Την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.

-Την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους.

Πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 και της υπ’ αριθ. 20/23 Πυροσβεστικής Διάταξης: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεο/υπόχρεους από τον οικείο Δήμο: α. πρόστιμο 50 λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

Για επικοινωνία: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Τμήμα Περιβάλλοντος: Ελισσάβετ Λασπά. Τηλ: 2531022810.  e-mail: e.laspa@komotini.gr.

πηγή https://xronos.gr/ 1/4/2024