Όχημα για εκχιονισμό με ικανότητα πυρόσβεσης θα προμηθευτεί ο Δήμος Κομοτηνής

Και αγορά (6) οχημάτων τύπου ΒΑΝ, συνολικού κόστους 72.500 ευρώ

Στην προμήθεια 6 οχημάτων, για να καλύψουν ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής.

Πρόκειται για προμήθεια συνολικής εκτιμώμενης αξίας 119.250 χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα ενισχύσει περεταίρω την υπηρεσία, για την οποία έχουν πρόσφατα πραγματοποιηθεί αρκετές προμήθειες, όπως τρία νέα απορριμματοφόρα μαζί με ένα απορριμματοφόρο από τον TAP, καθώς και άλλα οχήματα για την κάλυψη διαφόρων αναγκών.

Ειδικότερα ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4 τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποχιονισμού το οποίο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτικής Προστασίας τόσο κατά την αντιπυρική περίοδο όσο και κατά την χειμερινή περίοδο.

Το όχημα θα διαθέτει αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα, κατάλληλο για άμεσης παρέμβασης πυρόσβεση, άντληση υδάτων, πότισμα πρασίνου και πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων κατά περίπτωση, δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 700 λίτρων, καθώς και συγκρότημα εκτόξευσης ύδατος και κατάλληλου τύπου αντλία για πυρόσβεση, μαζί με όποιον άλλο απαραίτητο εξοπλισμό.

Η προμήθεια περιλαμβάνει λεπίδα αποχιονισμού ταχείας προσαρμογής στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος που θα στηρίζεται σε ειδικές βάσεις οι οποίες θα είναι σταθερά προσαρμοσμένες στο όχημα, καθώς και αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 700 λίτρων που θα προσαρμόζεται στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το συνολικό κόστος του οχήματος μαζί με τον εξοπλισμό υπολογίζεται στα 46.750 χωρίς ΦΠΑ. Επίσης θα προχωρήσει και στην προμήθεια τεσσάρων καινούριων κλειστών ημιφορτηγών οχημάτων τύπου van, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 600 κιλών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τέλος θα προχωρήσει και η στην προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4τύπου τύπου pick-up με ανοιχτή καρότσα το οποίο θα βοηθήσει στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης φυσικών καταστροφών και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Δήμου. Το όχημα θα είναιικανό να μεταφέρει με ασφάλεια σε δύσβατες περιοχές και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες υλικά και εργαλεία στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Το συνολικό κόστος όλων των οχημάτων υπολογίζεται στα 72500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, από paratiritis-news, 6/4/2019}