Ολοκληρωμένο σύστημα Αγρο -μετεωρολογικών σταθμών στο Δήμο Αβδήρων»

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Αγρο -μετεωρολογικών σταθμών εγκαθιστά ο Δήμος Αβδήρων. Σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Δήμος Αβδήρων έχει προχωρήσει στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την τοποθέτηση και λειτουργία ενός πλήρους δικτύου Αγρο-μετεωρολογικών σταθμών. Στην παρούσα φάση έχει τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το απαραίτητο λογισμικό και ένας σταθμός στην περιοχή της Γενισέας, έδρα του Δήμου Αβδήρων. Στο άμεσο μέλλον το δίκτυο θα εμπλουτιστεί με άλλους πέντε σταθμούς για την πλήρη κάλυψη της περιοχής με σκοπό την δημιουργία ολοκληρωμένου τηλεμετρικού Αγρο-μετεωρολογικού δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας.

Η προσέγγιση του στόχου αυτού θα επιτευχθεί μέσω ανάπτυξης ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος ικανού να καταγράφει, αναλύει και συσχετίζει τις τιμές μικροκλιματικών και εδαφικών παραμέτρων με τα φαινολογικά στάδια των φυτών και την ταυτόχρονη διάχυση της πληροφορίας, με εύκολο και κατανοητό τρόπο, τόσο στους γεωπόνους όσο και στους παραγωγούς της περιοχής.

Οι συσχετίσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση και καθορισμό κρίσιμων τιμών οι οποίες σηματοδοτούν την αναγκαιότητα εφαρμογής άρδευσης, και φυτοπροστατευτικών ψεκασμών.

Τα καινοτόμα αποτελέσματα θα είναι η βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων για την άρδευση των καλλιεργειών , δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής που διανύουμε, και η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Τα παραπάνω στοχεύουν στην μεγιστοποίηση του γεωργικού οικονομικού αποτελέσματος μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής και στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και του γεωργικού οικοσυστήματος.

Από τα παραπάνω προκύπτουν και τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος, που είναι :

 • Εξαιρετικά μεγάλη εξοικονόμηση χρήσης φυτοφαρμάκων
 • Ασφαλή προϊόντα για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ελάττωση του κόστους παραγωγής
 • Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών της αμπέλου
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Πλήρης και ακριβής καταγραφή των καιρικών συνθηκών
 • Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με φυτοφάρμακα και δυνατότητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τους
 • Τεκμηρίωση ακραίων – ζημιογόνων καιρικών φαινομένων, η συχνότητα των οποίων καταγράφεται όλο και περισσότερο, λόγω των κλιματικών αλλαγών
 • Τηλεειδοποίηση για περιπτώσεις συμβάντων ακραίων συνθηκών
 • Δυνατότητα χρήσης υδρολογικών δεδομένων για ορθολογιστική και αποτελεσματική άρδευση

Καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ενώ εξυπηρετεί και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας. Το αγρο-μετεωρολογικό κέντρο θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών στο κοινό, τόσο στους μόνιμους κάτοικους της περιοχής όσο και σε τουρίστες και απλούς επισκέπτες του Δήμου Αβδήρων.

Με την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου οι αγρότες της περιοχής θα έχουν την δυνατότητα της εγγραφής σε εφαρμογή του Δήμου όπου θα δηλώνουν το τύπο καλλιέργειας πχ καλαμπόκι, ακτινίδια κτλ. και την περιοχή του χωραφιού, έτσι ώστε να λαμβάνουν τις αντίστοιχες ενημερώσεις είτε για ασθένειες , υγρασία εδάφους, χρήση φυτοφαρμάκων κτλ. Επίσης οι κάτοχοι πολυετών καλλιεργειών θα έχουν την δυνατότητα με ένα μικρό κόστος και κουμπώνοντας επάνω στο υπάρχον δίκτυο του Δήμου Αβδήρων να τοποθετήσουν αισθητήρες που θα αφορούν την δικιά τους καλλιέργεια πχ υγρασία φυλλώματος, υγρασία χώματος κτλ. Καθώς η χρονική περίοδος συλλογής στοιχείων θα μεγαλώνει το σύστημα θα προχωρά και σε προβλέψεις καιρού για το συγκεκριμένο μικρόκλιμα της περιοχής του Δήμου μας.

Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σας σε καταγεγραμμένα μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο: από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, www.avdera.gr επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο δίπλα από το έμβλημα του Δήμου.

Η χρηματοδότηση του αγρο-μετεωρολογικού σταθμού επιμερίζεται ως εξής: 20.000€ από πόρους του προγράμματος Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) και 4.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου Αβδήρων.

Ευχαριστούμε την Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά και την κ. Χρύσα Ούτση μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των ΑΝ.ΕΛ., για την συμβολή τους στην χρηματοδότηση του Αγρο-μετεωρολογικού σταθμού του Δήμου Αβδήρων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 7/8/2018}