Επαναλειτουργούν μετά από μεγάλο διάστημα τα Αγροτικά Ιατρεία στα χωριά του Διδυμοτείχου

Τα Αγροτικά Ιατρεία και ο Αγροτικός Γιατρός είναι πολύ σημαντικά για τα χωριά. Από την μια αποφεύγεται η μεταφορά του τοπικού πληθυσμού προς εύρεση γιατρού που ως γνωστό σε μεγάλο αριθμό είναι υπερήλικες και από την άλλη γίνεται η αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Διδυμότειχου.

Ως Ένωση Εθελοντών Αιμοδοτών ενημερωθήκαμε για το θέμα προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες και μετά από πολύ επιμέλεια θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν ύστερα από 2 χρόνια απραγίας σε μερικές περιπτώσεις. Σαν υποδομές πλέον είναι έτοιμα. Αυτή την εβδομάδα και οι γιατροί θα λάβουν την θέση τους. Τα χωριά είναι το Ελαφοχώρι, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Λάδη, Μάνη, Ευγενικό, Σιταριά.

Οι Γιατροί θα εξετάσουν Τρίτη στο Ελαφοχώρι, Τετάρτη στην Μανή και στη Δόξα και Πέμπτη στην Λαδή. Δεν θα αφήσουμε κανένα χωριό χωρίς γιατρό και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε  για την εύρυθμη λειτουργιά τους.

Ο Πρόεδρος – Φυδανάκης Παναγιώτης,  δικηγόρος

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr, 21/1/2019}