Διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση δασικών φυτών από τα δασικά φυτώρια της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Δασαρχεία του τόπου κατοικίας τους.

Τα διαθέσιμα φυτά όλων των φυτωρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. που μπορούν να χορηγηθούν σε τρίτους μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Επίσης ενημερώνονται οι κάτοικοι του Ν. Ροδόπης ότι γι’ αυτούς η Δ/νση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα διαθέτει τα φυτά που φαίνονται εδώ και τα φυτά θα παραλαμβάνονται ανάλογα από το δασικό φυτώριο Αμβροσίας ή το δασικό φυτώριο Οργάνης.

Η διάθεση των δενδρυλλίων γίνεται μετά την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. που βρίσκεται στην Κομοτηνή επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 56-58 (κτίριο ΕΟΜΕΧ) στον 2ο όροφο.

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την πανδημία και επειδή έχει ανασταλεί η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών και εργαζομένων στο σύνολο των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ., οι συναλλασσόμενοι διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τους παραπάνω τρόπους και πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού.

Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται:στο email: da-amt@damt.gov.gr, ή στο τηλέφωνο:25310 71664

Έντυπο αίτησης παρέχεται από την Υπηρεσία και πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2531071664 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διάθεση των δενδρυλλίων θα γίνεται μέχρι αυτά να εξαντληθούν ή μέχρι την 31/3/2021.

Δείτε εδώ τον πίνακα διαθέσιμων φυτών Περιφέρειας ΑΜΘ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 9/11/2020}