Διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ξάνθης

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του έργου ««Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» πραγματοποιούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Αναλυτικότερα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή/και θα πραγματοποιηθεί επαναδιαγράμμιση της Επαρχιακής οδού Γενισέα – Αβδήρων (Επ. Ο. 8), της Επαρχιακής Οδού Πετεινού – Μαγγάνων (Επ. Ο. 3), της Επαρχιακής οδού Πολυσίτου – Κουτσού (Επ. Ο. 2), τμήματος της Εθνικής οδού Σμίνθης – Εχίνου (Ε.Ο. 55) και της Δημοτικής οδού Πάχνης – Γλαύκης.

Οι νέες επαναδιαγραμμίσεις πραγματοποιούνται για λόγους επαύξησης της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες της οδού, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες, η δε πιστή τήρηση των ρυθμίσεων κυκλοφορίας που επιβάλλουν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην μείωση των τροχαίων συμβάντων, θανατηφόρων και μή.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 12/5/2022}