Πάρα πολλά ήταν τα πτηνά που ξεχειμώνιασαν φέτος στο Δέλτα του Εβρου

Μάλλον «μεγάλη παρέα» περιμένει τα αποδημητικά πτηνά που θα αρχίσουν να καταφτάνουν σιγά-σιγα στο Δέλτα του Έβρου, αφού οι πληθυσμοί των πτηνών που πέρασαν τον φετινό χειμώνα στο διεθνούς σημασίας υγροβιότοπο ήταν πολύ μεγάλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Φορέας Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου κατά τη λεγόμενη «Μεσοχειμωνιάτικη Καταμέτρηση Υδροβίων» που έγινε πριν από περίπου έναν μήνα, οι πληθυσμοί που καταγράφηκαν είναι εντυπωσιακοί.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πρασινοκέφαλες Πάπιες άγγιξαν τις 30.000! Για την ακρίβεια καταμετρήθηκαν 29700 άτομα. Μετρήθηκαν επίσης 16586 Σφυριχτάρια, 4310 Κιρκίρια, 4200 Χουλιαρόπαπιες,  2358 Φαλαρίδες, 2044 Βαρβάρες, 622 Ασπρομέτωπες Χήνες και 145 Σταχτόχηνες. Σημαντική και η καταγραφή 170 Καστανόπαπιων και 3 Θαλασσοπριστών.

Αρκετά ήταν και τα αρπακτικά. Μεταξύ άλλων, 10 Στικταετοί, 2 Θαλασσαετοί,  62 Καλαμόκιρκοι, 9 Χειμωνόκιρκοι.

Μετρήθηκαν επίσης 1311 Νανόκυκνοι, 285 Βουβόκυκνοι, και 204 Αγριόκυκνοι. Καταγράφηκε επίσης και ένας Γερανός σε πτήση.

Πολλά ήταν και τα παρυδάτια πτηνά: 1539 Λασποσκαλίδρες, 168 Τουρλίδες, 700 Αβοκέτες, 133 Στρειδοφάγοι και 208 Καλημάνες.

Μετρήθηκαν συνολικά 66874 πουλιά.

Tα Φοινικόπτερα που κοσμούν με την ομορφιά τους τον υγρότοπο βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο Τούρκικο κομμάτι τις πρωινές ώρες και επιστρέφουν μετά την δύση του ηλίου για να κουρνιάσουν. Στο Τουρκικό Δέλτα μετρήθηκαν 6728 Φοινικόπτερα, την ίδια ημέρα, καθώς οι μετρήσεις έγιναν ταυτόχρονα και στις δύο χώρες.

Εν τω μεταξύ, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τη γειτονική χώρα τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των Μεσοχειμωνιάτικων Μετρήσεων Υδροβίων. Αυτή η συνεργασία δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συνολικού συστήματος του Δέλτα Έβρου, πληροφορίες για τις μετακινήσεις των πουλιών και τη χρήση των βιοτόπων.

Συνολικά στο Τουρκικό Δέλτα μετρήθηκαν 31277 πουλιά, με πιο πολυπληθές είδος το Κιρκίρι (11042 άτομα). Άλλα πολυπληθή υδρόβια ήταν οι Ψαλίδες (4706 άτομα) και οι Φαλαρίδες (3538 άτομα). Παρατηρήθηκαν, όπως πάντα χιλιάδες κύκνοι, 1243 Βουβόκυκνοι, 2402 Νανόκυκνοι και 310 Αγριόκυκνοι. Κάποιες χαρακτηριστικές παρατηρήσεις στην Τουρκία ήταν ένας Μαυροπελαργός, ένας Πετρίτης, 11 Μπεκατσίνια, 67 Αργυροπελεκάνοι, 126 Λαγγόνες και 4 Θαλασσοκόρακες.