Περίπου 100 αισθητήρες εδάφους τοποθετήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης συμμετέχει από τον Μάρτιο του 2019 στο Πρόγραμμα GROW. Το GROW είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 18 εταίροι και 65 ερευνητές από χώρες της Ε.Ε. και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020.

Το όραμα των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενός κινήματος πολιτών που δημιουργούν, μοιράζονται και αξιοποιούν χρήσιμα δεδομένα για την καλλιέργεια της γης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών και επιστημονικών προκλήσεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετέχει στην έρευνα του προγράμματος με την τοποθέτηση αισθητήρων εδάφους σε διαφορετικά σημεία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Οι αισθητήρες αυτοί μετρούν τέσσερις παραμέτρους του εδάφους (υγρασία, ηλιακό φως, θερμοκρασία και αγωγιμότητα) και τα παραγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για διασταύρωση με τα αντίστοιχα δεδομένα από μετρήσεις των δορυφόρων Sentinel.

Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ασφαλέστερη πρόβλεψη για την εμφάνιση και εξέλιξη σημαντικών φαινομένων και ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και τον άνθρωπο όπως η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο έδαφος, η απόδοση των καλλιεργειών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά..

Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί περίπου 100 αισθητήρες εδάφους στις περιοχές Βάλτος-Αλμύρες και Βοϊδάδικο ενώ αναμένεται να τοποθετηθούν σύντομα και άλλοι σε άλλες περιοχές ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο εύρος πληροφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα GROW μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 26/5/2019}