Δακοπαγίδες στον Έβρο

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (ΔΑΟΚ) ανακοινώνεται και για το 2017 η τοποθέτηση δακοπαγίδων σε σημεία της ευρύτερης ελαιοκομικής ζώνης Μάκρης – Αλεξανδρούπολης και στην περιοχή του Άβαντα. Σκοπός της δράσης είναι η παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς και η ειδοποίηση των ελαιοπαραγωγών, όταν συντρέχει λόγος, ώστε να προβούν σε ψεκασμούς. Οι δακοπαγίδες θα παραμείνουν στα κτήματα μέχρι αρχές Νοεμβρίου και θα παρακολουθούνται από τους γεωπόνους της ΔΑΟΚ. Ζητείται η συνεργασία των εμπλεκόμενων ελαιοπαραγωγών για την εξασφάλιση των ορθών συμπερασμάτων.

Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία της ΔΑΟΚ Έβρου και είναι ανεξάρτητη από τις ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ελαιοκομικού Ταμείου για την καταπολέμηση του δάκου στη Σαμοθράκη και τη Μαρώνεια.

{Πηγή δημοσίευσης: http://v4.deltatv.gr, 20/7/2017