Στην «πίτα» των 57 εκατ. ευρώ για αστικές αναπλάσεις, ο Δήμος Ξάνθης

Όλοι οι συμπεριλαμβανόμενοι δήμοι 

Το ύψος του προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του άξονα προτεραιότητας “Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου είναι συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατ ευρώ.

Στην 1η φάση, που θα διαρκέσει ως τις 10 Δεκεμβρίου 2021 δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι 162 Δήμοι της χώρας που έχουν πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται προτάσεις έργων και υποέργων, έχει ήδη ανοίξει από τις 23 Ιουνίου για τους Δήμους. Στη διάρκεια της χρονιάς θα ανακοινωθεί και η προθεσμία υποβολής προτάσεων και για τους Δήμους που έχουν πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, ώστε για δεύτερη συνεχή φορά η πρόσκληση να καλύπτει το σύνολο των Δήμων της χώρας.

Τα προτεινόμενα έργα αναπλάσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού ή της ευρύτερης οικιστικής ενότητας στην οποία εντάσσονται, αυξάνοντας παράλληλα τις αστικές ροές χωρίς να περιορίζουν τις δυνατότητες ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής. Βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση και η ενίσχυση της φύτευσης και του πρασίνου.

Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των Μέτρων του προγράμματος ως εξής:

Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις όπου περιλαμβάνονται:

  • -Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών
  • Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, όπου περιλαμβάνονται:

  • -Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
  • -Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. ( Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων).
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
  • -Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
  • -Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
  • -Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.
  • Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
  • -Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, καθώς και ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

Ποσό χρηματοδότησης

Για έργα που υποβάλλονται στο Μέτρο 1, μπορεί να ανέρχεται έως του 60% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου. Το εναπομείναν 40% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου/Δήμου.

Αντίστοιχα, για τα έργα του Μέτρου 2, μπορεί να ανέρχεται έως του 80% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου. Το εναπομείναν 20% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου/Δήμου.

Ειδικότερα για τη δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών (Μέτρο 2 / Δράση 2.3.), μπορεί να ανέρχεται έως το 40% του Οριστικού Προϋπολογισμού του έργου. Το εναπομείναν 60% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου/Δήμου.

Για τα Διατηρητέα κτίρια και τους Κοινόχρηστους Χώρους που έχουν αποκτηθεί μέσω χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου το τελικό ποσό ένταξης θα ανέρχεται στο 80%. Το εναπομείναν 20% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου/Δήμου.

Δείτε εδώ και τους 162 Δήμους που θα μοιραστούν τα 57 εκατ ευρώ:

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 27/6/2021}