Ολοκληρώθηκε άσκηση αντιρύπανσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Η «Άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης 2020» όπως ονομάστηκε, είχε ως σενάριο πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης εντός λιμένα Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Ν.Π. 11800 από βυτιοφόρο όχημα, σε συνεργασία με τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. από το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Η άσκηση αυτή, εκτός της διαπίστωσης του βαθμού επάρκειας και ετοιμότητας του υπάρχοντος σχεδιασμού, οργάνωσης και εξοπλισμού, έχει ως στόχο την τόνωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

O xώρος διεξαγωγής ήταν η θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα Αλεξ/πολης έμπροσθεν του δυτικού προβλήτα νέου λιμένα (ΣΕΜΠΟ) ενώ την απόρυπανση, σύμφωνα πάντα με το εικονικό σενάριο, ανέλαβε η εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε. με τα ρυμουλκά της.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 25/6/2020}