Απαγόρευση αλιείας σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει ότι με Αποφάσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Π.Α.Μ.Θ., απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ερασιτέχνες αλιείς, σε όλα τα εσωτερικά ύδατα της περιφέρειας.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2024 και λήγει στις 30 Μαΐου 2024.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα εσωτερικά ύδατα.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων

 Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Πηγή https://www.evros24.gr 15.4/2024