Ν. Ροδόπης: Απαγόρευση αλιείας σε χώρους λουομένων

Υπάρχουν πινακίδες σε θαλάσσιες περιοχές του νομού που ενημερώνουν για την απαγόρευση

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που κοινοποιήθηκε μέσω του Λιμενικού Τμήματος  Πόρτο Λάγους γίνεται γνωστή η απαγόρευση για την τρέχουσα θερινή περίοδο έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019: 

1) Της διενέργειας αλιείας με πετονιά, καλάμι, σαλαγκιά, καθώς και με κάθε άλλο αγκιστρωτό ή αιχμηρό αλιευτικό εργαλείο στις οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και στις περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι. 2) Της διενέργειας αλιείας (επαγγελματικής – ερασιτεχνικής) με κάθε είδους στατικό αλιευτικό εργαλείο (δίχτυα – παραγάδια – ιχθυοπαγίδες κλπ) στις θαλάσσιες περιοχές έμπροσθεν λουτρικών εγκαταστάσεων και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις θαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι και δεν σημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες, η αλιεία απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις περιοχές αυτές. 3) Της διενέργειας αλιευτικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο που προξενεί θόρυβο και διαταράσσει την κοινή ησυχία κατά τις μη επιτρεπόμενες ώρες (από 01/05 έως 30/09 και από ώρα 15.00 έως 17.30 και 23.00 έως 07.00 επομένης) στις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται σε μόνιμα κατοικημένες περιοχές και σε απόσταση από την ακτή έως πεντακόσια μέτρα. 

Κάθε άλλη απόφασή σχετική με το ίδιο θέμα καταργείται.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, η ισχύς της οποίας αρχίζει από σήμερα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, θα τιμωρούνται διοικητικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α), όπως αυτό ισχύει σήμερα, για παράβαση των άρθρων 277 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 332Β/12-04-1978).

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 30/6/2019}