Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς της Ξάνθης

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του η απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς, στους παραποτάμους τους

και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης για την προστασία της

αναπαραγωγής των αλιευμάτων.

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ Νικόλαος Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Πρόκειται για την καθιερωμένη απόφαση που εφαρμόζεται για συγκεκριμένο διάστημα προκειμένου να αναπαραχθούν τα αλιεύματα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 31/3/2018}