Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Με στόχο την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και με απώτερο σκοπό τον σεβασμό προς το περιβάλλον, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχώρησε στην τοποθέτηση κάδων για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  

Οι κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών τοποθετήθηκαν στον χώρο της παλιάς δημαρχείας επί της Κύπρου, ενώ ένα μεγάλο κοντέινερ έχει τοποθετηθεί στο Αμαξοστάσιο του Δήμου για τη συγκέντρωση των συσκευών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποσύρουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι, ενώ για τις ογκώδεις συσκευές παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Καθαριότητας στο τηλ 25513 50041, προκειμένου τα συνεργεία να ενημερώνονται και να πραγματοποιούν την αποκομιδή.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 19/10/2020}