Περιφέρεια ΑΜΘ: 50 τόνοι εκλογικού υλικού στην Ανακύκλωση!

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης(ΕΕΑΑ ΑΕ) και τους 22 Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ, κατόρθωσαν με συντονισμένες προσπάθειες να οδηγήσουν προς ανακύκλωση περίπου 50 τόνους εκλογικού υλικού από τις πρόσφατες εκλογές στις 26 Μαΐου 2019 (Ευρωεκλογές – Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές) και στις 2 Ιουνίου 2019(Επαναληπτικές Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές).

Το αχρησιμοποίητο έντυπο εκλογικό υλικό συγκεντρώθηκε χωριστά στην πλειονότητα των εκλογικών τμημάτων και οδηγήθηκε στην πλειοψηφία του στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης. Από εκεί οδηγήθηκε στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Περιφέρειας, όπου πραγματοποιήθηκε η διαλογή του από τυχόν ξένες ύλες και η προετοιμασία του για αποστολή και ανακύκλωση σε χαρτοβιομηχανίες. Σημειώνεται ότι σε ορισμένους Δήμους, όπως ο Δήμος Παγγαίου και ο Δήμος Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε δρομολόγιο αποκλειστικά με εκλογικό υλικό προς ανακύκλωση το οποίο διαχωρίστηκε με διαλογή στην πηγή, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην πιο άμεση ανακύκλωση χαρτιού αλλά και στην πιο υψηλή ποιότητα του υλικού.

Ιδιαίτερα εύσημα και συγχαρητήρια αξίζουν αφενός σε όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και αφετέρου στο προσωπικό των δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ, που συνετέλεσαν στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αχρησιμοποίητων ψηφοδελτίων. Το μήνυμα αυτό είναι σημαντικό ώστε να επαναληφθεί η προσπάθεια στις ερχόμενες εθνικές εκλογές και να οδηγηθεί το εκλογικό υλικό προς ανακύκλωση και όχι στα κοινά απορρίμματα.

Η ανακύκλωση του χαρτιού με διαλογή στην πηγή συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων και παράλληλα έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως τη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου με την αποφυγή εκπομπών μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) και την αποφυγή κοπής δέντρων, τα οποία απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν θετικές ενδείξεις για τη σταδιακή μετάβαση της Περιφέρειας ΑΜΘ σε μία κοινωνία ανακύκλωσης και μηδενικών αποβλήτων, μέσω των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/,  20/6/2019}