Περιμένοντας την ανακύκλωση στους οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής

Εποχικά ή κατά περίπτωση λειτουργεί η ανακύκλωση εκτός πόλης

Παρά την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης στην πόλη της Κομοτηνής, η διακομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στους οικισμούς του Δήμου βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο.

Έτσι παρά το γεγονός ότι η πόλη της Κομοτηνής είναι πλήρως καλυμμένη από κάδους ανακύκλωσης, το ίδιο δεν συμβαίνει στους οικισμούς του Δήμου, όπου η ανακύκλωση γίνεται είτε εποχικά, είτε σε περιορισμένο βαθμό.

Όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και τεχνικών έργων κ. Γιάννης Μουρτίδης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάδοι και δρομολόγια για ανακύκλωση στους οικισμούς.

Μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο τοποθετούνται στην περιοχή του Φαναρίου, της Αρωγής και της Μέσης κάδοι, όταν και αυξάνεται ο πληθυσμός των περιοχών, και γίνονται δρομολόγια για την κάλυψή τους, μιας και ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται σημαντικός λόγω και του τουρισμού.

Παράλληλα υπάρχουν σε κάποιους οικισμούς μεμονωμένες περιπτώσεις ανακύκλωσης χαρτιού, ιδιαίτερα κοντά σε μάρκετ που λειτουργούν σε οικισμούς, όταν και τοποθετείται ο κατάλληλος κάδος.

Η υπηρεσία πάντως δρομολογεί εντός του 2019, σύμφωνα με τον κ. Μουρτίδη, έκτακτο δρομολόγιο και στους οικισμούς.

Οι καταγραφές που έχουν γίνει στους οικισμούς μέχρι τώρα, δείχνουν πως οι ανάγκες για την ανακύκλωση δεν είναι τόσο μεγάλες, όμως σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης θέλουν να τοποθετηθούν όσο κάδοι χρειάζονται, ανάλογα και με τα στοιχεία που έχει η υπηρεσία.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη,., 17/1/2018}