Το Πολυκοινωνικό θα τοποθετήσει 222 κάδους ανακύκλωσης στα 37 Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δ. Αλεξανδρούπολης

Το «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης προτίθεται να τοποθετήσει 222 κάδους ανακύκλωσης στα 37 Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (6 σε κάθε Νηπιαγωγείο) για χαρτιά, πλαστικά καπάκια, παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, πλαστικά και αλουμίνια διαφόρων χρωματισμών στο πνεύμα του «μαθαίνω να ανακυκλώνω» με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μικρών παιδιών, γιατί το περιβάλλον και τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου…

Tην Τρίτη 18/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο 17ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης (Σαράντα Εκκλησιών 26 και Δ. Σολωμού γωνία), θα γίνει η τοποθέτηση και η παρουσίαση της νέας δράσης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 16/12/2018}