Αναβαθμίζονται ενεργειακά όλα τα αντλιοστάσια Μαρωνείας – Σαπών

Δημοπρατήθηκε το μεγάλο χρηματοδοτούμενο έργο 4,3εκ€

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του εξοπλισμού όλων των αντλιοστασίων του προχωρά ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών, καθώς μετά την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή, ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών για το έργο «ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4,33εκ€ με ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, πρόκειται για ένα έργο ύψιστης σημασίας που θα εξοικονομήσει ενέργεια, θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα και τελικά θα ελαττώσει το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Συγχρόνως, με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

59 σημεία εγκατάστασης εξοπλισμού

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από νέο, σύγχρονο και με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και ο συσχετισμός της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και της ενέργειας που καταναλώνεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, μετρητών ενέργειας, ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου εγκαταστάσεων ύδρευσης που θα είναι εγκατεστημένοι και σε γεωτρήσεις, η προμήθεια επικοινωνιακού εξοπλισμού κά. Περιλαμβάνει τις κυριότερες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων ύδρευσης της αρμοδιότητας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και ελέγχου της ενέργειας που καταναλώνεται, βασισμένες σε ευφυή συστήματα λογισμικού.

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά 59 σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού σε αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

«Το σημαντικό είναι ότι μέσω του συγκεκριμένου έργου, εκτός από τα παραπάνω οφέλη που θα αποκομίσει ο Δήμος θα έχει στη διάθεση του και εφεδρικό εξοπλισμό η προμήθεια του οποίου προβλέπεται από το έργο» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 21/6/2023}