Τακτοποιείται το θέμα του καθορισμού βοσκοτόπων από την Περιφέρεια ΑΜΘ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Την αρμοδιότητα των διαδικασιών που χρειάζεται να ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποκτά η Περιφέρεια ΑΜΘ, με Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Η Περιφέρεια αναλαμβάνει έτσι να ωριμάσει, να δημοπρατήσει και να διενεργήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του αναδόχου που θα συντάξει τις μελέτες διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 5 εκατομμυρίων στρεμμάτων και δαπάνης ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σκοπός των μελετών είναι να κάνουν μια πλήρη καταγραφή των βοσκότοπων και του καθεστώτος χρήσης τους, να προσδιορίσουν την ακριβή επιφάνειά τους, να αξιολογήσουν την ποιότητα και το δυναμικό τους και να καθορίσουν τα έργα υποδομής που χρειάζονται για να αυξηθεί η απόδοσή τους.

Στην συνέχεια οι βοσκότοποι θα διαιρεθούν σε λιβαδικές μονάδες και θα κατανεμηθούν στους κτηνοτρόφους, ώστε αυτοί να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μέτιος τόνισε:

«Με την Προγραμματική Σύμβαση που υπογράψαμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, τακτοποιούμε το θέμα του καθορισμού των βοσκοτόπων στην Περιφέρειά μας. Ένα χρονίζον πρόβλημα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους μας και συνολικά τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή μας.

Με το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης που θα εκπονηθεί, εξασφαλίζουμε την καταγραφή και την αναβάθμιση των βοσκοτόπων μας, ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν με τρόπο ορθολογικό και βιώσιμο προς όφελος των κτηνοτρόφων μας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.»

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 13/5/2021}