Μία ευχάριστη είδηση για τον πληθυσμό ΑμεΑ της Αλεξανδρούπολης

Από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η πράξη συνίσταται στην δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων,  υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα στον ευρύτερο χώρο τεσσάρων παραλιών κολύμβησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης  όσο και στο χώρο κολύμβησης Πρόκειται για παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες και συγκεκριμένα σε Αγία Παρασκευή, Δελφίνι, Καλαμάκι, Κυανή Ακτή.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 17/12/2018}