ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με την προκήρυξη το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση  ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,   Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ.68132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ από 10-7-2020 έως 20-7-2020 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 13/7/2020}