Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΥΑΑ.

Ο βιολογικός ο οποίος λειτουργεί από το 1992, θα εξοπλιστεί με νέο σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία του και την βελτίωση των δεικτών, όπου θα επεξεργάζονται όλα τα λύματα χωρίς τον κίνδυνο να σταματήσει να λειτουργεί.

Να σημειωθεί ότι στα σχέδια είναι να βελτιωθεί ο έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης μέσω συστήματος PLC – SCADA.

Με αυτό τον τρόπο θα επιταχυνθεί η μείωση στις δυσάρεστες οσμές, καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων, καθαρότερο γενικά περιβάλλον και προστατευμένους τους υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες όπου αντλούμε νερό μέσω γεωτρήσεων.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 20/10/2021}