Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οργανώνει την φροντίδα των αδέσποτων ζώων

Στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος των αρμοδιοτήτων της Πρόεδρου της Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα 4 Απριλίου 2019 παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων ανακοινώνουμε τις εξής μόνιμες δράσεις μας:  

1) Tην προώθηση του εθελοντισμού και τη συνεργασία με ομάδες εθελοντών

2) Τη δημιουργία βάσης δεδομένων εθελοντών και των αδέσποτων που φροντίζουν

3) Την εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

Καλούνται όσοι φροντίζουν αδέσποτα σκυλιά και γάτες να επικοινωνούν τηλεφωνικά από τις 10:00 ως τις 11:00 π.μ. καθημερινά στο τηλ: 25513350071 (πληρ. κα Γκούσκου) ή να περάσουν από το γραφείο μας κατόπιν συνεννόησης ώστε να γίνει η καταγραφή τους στη βάση δεδομένων εθελοντών της Δημοτικής Κοινότητας. Η δράση δημιουργείται έπειτα από προφορικά αιτήματα συμπολιτών μας που ήταν παρόντες όταν καταθέσαμε προς ψήφιση την πρότασή μας για ταΐστρες, ποτίστρες, φάρμακα κ.λ.π στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας.

Η πράξη αυτή θα εξασφαλίσει στους καταγεγραμμένους στη βάση δεδομένων μας  να είναι δικαιούχοι παροχών που θα τους εξασφαλίσει το γραφείο μας, ώστε να ικανοποιούνται τα δίκαια και νόμιμα αιτήματα τους.  

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 4/4/2019}