Αλεξανδρούπολη: Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της ΜΕΑΑ

Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας που θα κατασκευάσει στην Αλεξανδρούπολη την Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.214.384,16 € (χωρίς ΦΠΑ και προαίρεση), με την συμμετοχή των δύο εταιρειών ΘΑΛΗΣ και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που κατέθεσαν προσφορές.

Όλα αυτά αφού εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε η υπ αριθμόν 452/2018 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  ( Α.Ε.Π.Π. ) που άσκησε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ κατά όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.

Η απόφαση που αποτελείται από 86 σελίδες απέρριψε και τους 8 λόγους της προσφυγής δεχθείσα μόνο το 6ο λόγο. Έτσι συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την επόμενη φάση στην οποία συμμετέχουν οι εταιρίες ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΘΑΛΗΣ ΑΕ. Να επισημάνουμε ότι η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι η εταιρεία που πρόσφατα υπέγραψε και την σύμβαση κατασκευής του ΧΥΤΥ στην Αλεξανδρούπολη και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.evros-news.gr, 10/8/2018}